submit


זוכר. זכור, כאשר כולם חשבו שזה ייצג את הקצה של מוסר או משמעותיים אינטראקציה אנושית או משהו. לא כך עבור הזוג הזה. משתמש לאיזה חשבון יש כנראה מאז נמחק פורסם תצלום של עצמו, אישה צעירה יושבת על ספסל בפארק ביום רביעי. הוא הכיתוב: ‘פגשתי בחורה צרפתית על שנים. כאן אנחנו נמצאים בבוסטון היום. הם לא הזוג הראשון שמצא אהבה על אלכס שאבן רודג רס פגש את האתר ואת נשוי, על פי הדיילי מייל. כמו משתמש ו ‘הצרפתייה את רוג’ רס היו ממדינות שונות את בריטניה ואת ארה»ב וגרם לזה לעבוד

About