submit


הוא פופולרי אנונימי צ אט באתר וידאו, אבל לפעמים, אתה עלול למצוא את עצמך מורחק ללא סיבה נראית לעין וללא אזהרה. אם אתה רוצה לקבל מוחרם מן פקה, הנה כמה טקטיקות שונות שאתה יכול לנסות. כדי לקבל מוחרם מן פקה, הראשון שלכם ב- בפורום הגדרות מנהל ולמחוק מתוך הרשימה של אתרי האינטרנט שבהם ביקרת. ואז לסגור ולהפעיל מחדש את הדפדפן או לאתחל את המחשב לפני שתתחבר כדי. לחלופין, הפעל את המודם שלך מחוץ לזמן קצר. אם יש לך כתובת דינמית, זה עשוי להיות מספיק כדי לשנות את כתובת ה- שלך, אז אתה נראה כמו מישהו שונה בפעם הבאה להיכנס. מרגיש כאילו לא היית צריך להיות מגורש. נסה מתחנן במקרה שלך דוא ל אותם

About