submit


להגדיר את הפרופיל שלך על ידי הוספת תמונות, המתארת התאמה אידיאלית, וגם קצת על עצמך. אנחנו שימש הדרך אל האושר במשך מאות זוגות מכל רחבי העולם. יש להסתכל על זוגות אשר מצא אהבה דרך לנו. לחפש חברים זה תואם את העדפות היכרויות בחלקים שונים של אסיה, בכל רחבי העולם. לנצח את גבולות גיאוגרפיים. להגיע ולהתחבר עם סינגלים כמו אופקים, להכיר אותם ברמה עמוקה יותר. בטוח ומאובטח. לוודא את זהות אמיתית ולעזור לנו להפוך בטוח אסיה אתר היכרויות עבור כולם

About